Adapter

در صورت موجود نبودن قطعه در لیست از طریق دکمه زیر سفارش دهید.

دسته:

توضیحات

Name Code
Adapter 60W MACBOOK 051202001
Adapter 85W MACBOOK 051202002
Adapter ACER 19V 1.58A 051200801
Adapter ACER 19V 3.42A 051200804
Adapter ACER 19V 4.74A 051200803
Adapter ASUS 19V , 4.74A 051201901
Adapter ASUS 19V 1.75A 051201923
Adapter ASUS 19V 2.1A 40W 051201903
Adapter ASUS 19V 2.37 051201922
Adapter ASUS 19V 3.42A 65W 051201904
Adapter ASUS 19V 6.32A 051201907
Adapter DELL 1330 051201505
Adapter DELL 19.5/4.60 051201503
Adapter DELL 19.5V 6.7A 051201506
Adapter HP 19.5V 3.3A 051201701
Adapter HP 19V 4.6A 90W 051201703
Adapter HP SERIES 051201702
Adapter LENOVO 20V 2.25A USB-C 051202121
Adapter LENOVO 20V 2A 051202102
Adapter LENOVO 20V 3.25A ip100 051202117
Adapter LENOVO 20V 4.5A 051202105
Adapter LENOVO 20V 4.5A usb 051202107
Adapter LENOVO 20V 6.75A 051202122
Adapter LENOVO YOGA3 20V 2A 051202118
Adapter LEVONO 12V 3A MINIUSB 051202123
Adapter LEVONO 20V 2.25A usb 051202108
Adapter LEVONO 20V 3.25A usb 051202106
Adapter LEVONO 20V 6.75A usb 051202110
Adapter SONY 19.5V 051201803
Adapter TAB LENOVO 5.2V 051202115
Adapter TAB LENOVO 5V 051202104
Adapter TOSHIBA 15V 5A 051201602
Adapter TOSHIBA 19V 051201601