زمان برای همه ارزشمند است!

برای صرفه جویی در زمان شما میتوانید درخواست خدمات نصب و بروزرسانی نرم افزار دستگاه خود را با پر نمودن موارد زیر ثبت نمایید. سپس تیم پشتیبانی امرتات برای انجام هماهنگی های لازم با شما تماس گرفته تا در موقع مراجعه به شرکت، با ارائه کد پذیرش مقدماتی فرایند پذیرش دستگاه شما به سرعت انجام پذیرد.