چرا بازیابی اطلاعات بسیار ارزشمند است!

فرایند بازیابی اطلاعات می تواند به شما کمک ‌کند تا اطلاعات شخصی “مانند عکس، فیلم، صدا و …” و یا اداری “اسناد تجاری، فایلهای پروژه، نرم افزار و …” را پس از یک فاجعه فنی یا خطای انسانی دوباره به دست بیاورید. همچنین برای صرفه جویی در زمان جزئیات اطلاعات از دست رفته را با پر نمودن موارد زیر ثبت نمایید. سپس تیم پشتیبانی امرتات برای انجام هماهنگی های لازم با شما تماس گرفته تا فرایند بازیابی اطلاعات برای دستگاه شما به سرعت انجام پذیرد.