زمان برای همه ارزشمند است!

برای صرفه جویی در زمان شما میتوانید مشکل و خرابی دستگاه خود را با پر نمودن موارد زیر ثبت نمایید. سپس تیم پشتیبانی امرتات برای انجام هماهنگی های لازم با شما تماس گرفته تا در موقع مراجعه به شرکت، با ارائه کد پذیرش مقدماتی فرایند پذیرش دستگاه شما به سرعت انجام پذیرد.